גילוי אש

גילוי אש

חברת אגיניקס מתמחה בתכנון מערכות גילוי אש וצברה ניסיון רב ועשיר בתחום , התכנון מתבצע בתיאום מלא עם יועצי הבטיחות ומיושם על גבי תוכניות אוטוקאד  בפורמט DWG .

מערכת לגילוי אש הינה מערכת אלקטרונית אוטומטית המזהה את פרוץ הדליקה בשלב המוקדם ביותר. המערכת מדווחת ליושבי המקום, באמצעות אזעקה, על מצב חירום ומזעיקה באמצעות חייגן אוטומטי גורמים נוספים בהם מכבי האש, מוקד סיור ואנשי מפתח נוספים. כמו כן המערכת מפעילה מטפים לכיבוי אוטומטי ומערכות חירום נוספות.

 מערכת הגילוי והאזעקה מתוכננות  בכפוף לתקן ישראלי "1220 חלק 3 מערכות גילוי אש, הוראות התקנה ודרישות כלליות".

רכזת גילוי/כיבוי אש תותקן בהתאם להנחיות יועץ בטיחות ,  ותהיה מסוג המאפשר התחברות לחייגן טלפון אוטומטי או למרכז בקרה אזורי לשירותי הכבאות ו/או למחזיק המפתחות של  הבניין לפי הנחית כבאות אש.

חיווי אוטומטי חשמלי ממפסקי זרימה על הפעלת מערכות ספרינקלרים ממפסקי זרימה, יחובר אל רכזת גילוי/כיבוי אש, המותקנת בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות וחיוויים נוספים יועברו לאנשי האחזקה בהתאם באמצעות מערכת בקרת הבניין.