תכנון חשמל למתח גבוה , נמוך ונמוך מאוד , ומתן  מענה למתקנים עתירי אנרגיה וטכנולוגיה

מתח גבוה

 • מערכות ההולכה , ההשנאה והחלוקה הארצית
 • מסדרי חשמל במתח גבוה
 • סכימות חד קוויות
 • ציוד חשמלי במסדרי מתח גבוה מפסקי זרם ומנתקים
 • מסדרים משוריינים במתח גבוה בתקן 62271-200
 • שיטות טיפל בנקודות האפס של מקורות הזנה
 • שנאי הספק , שנאי מדידה
 • הגנות במתקני מתח גבוה ועליון
 • מתח יתר במתקני מתח גבוה
 • בטיחות במתקני מתח גבוה
 • בדיקות במתקני מתח גבוה

 מתח נמוך

 • תכנון מא"זים
 • בטיחות והגנה בפני חשמול
 • תכנון חלוקות חשמל הבחנה ( סלקטיבית ) ותאימות
 • תכנון לוחות חשמל לפי תקן  61439
 • שימוש בתוכנות מחשב ותכנון מתקני חשמל
 • תכנון גנרטורים
 • תכנון מערכות אל פסק
 • תכנון הארקות והארקות יסוד

 מתח נמוך מאוד

 • תכנון מערך מצלמות
 • בקרת כניסה
 • אינטרקום
 • פריצה
 • כריזת חרום
 • כריזה תפעולית