מיקור חוץ

שירותי מיקור חוץ הנדסיים

שירותי מיקור חוץ ניתנים בתחום ההנדסה , תקשורת, SYSTEMS , אודיו וידיאו ,תכנות, גרפיקה, בנייה וקידוד אתרים, עיצוב בתחום הטלמרקטינג, שירות לקוחות וכו'.

החברה משקיעה משאבים רבים באיתור והתאמת העובדים לצורכי הלקוח ונותנת מענה מלא ברמת רווחת העובד ועמידה בקריטריונים שנקבעו על ידי החשב הכללי באגף האוצר.

החברה מפעילה אפליקציה למערכת גיוס מתקדמת כולל מערך מגייסות/ים המנוהלות על ידי מנהלת משאבי אנוש , וכל זאת ל הבטחת זמינות ומענה מלא לצרכי הלקוח.