מערכות בטיחות

מערכות בטיחות

תכנון מערכות בטיחות במבנים מתבצע על ידי מהנדסי החברה הבקיאים בתקנים הרלוונטים כגון תקן 1220 של מכון התקנים, הדן בין היתר  בהתקנת  מערכת גילוי עשן ,הקובע כיצד להתייחס לכל מבנה ובסופה אמורה המערכת לעבור בדיקה על ידי מעבדה מוסמכת לאישור ההתקנה בליווי מהנדסי החברה. האישור מתקבל היום על ידי איגוד ערים ומהווה אישור לקבלת מערכת גילוי אש ועשן בנוסף למערכת שחרור עשן מערכות כריזה וטלפון כבאים . החברה מלווה אינטגרציה לפי משטר הפעלות יחד עם יועץ הבטיחות ובליווי נציגי המעבדה. לפי הוראות מכ"ר , מפקח כבאות ראשי ,  הוראה מספר 536 .