ניהול פרוייקטים

ניהול פרוייקטים

החברה מתמחה בניהול פרויקטים בבנייה ותקשורת החל  משלב התכנון וניהול המתכננים, והמשך בשלב הביצוע הכולל פיקוח על קבלני הביצוע השונים תוך כדי ביצוע בקרת איכות על התוצרים. לחברה ניסיון רב במימוש גישה מערכתית בניהול פרויקטים המשלבת בין ניהול פונקציית המטרה ( איכות , לוח זמנים ותקציב) , ניהול משאבים( קרקע, תכנון ומימון) ניהול הסיכונים ( סביבה , פרויקט, לקוח ) וניהול פרויקט ( תכנון , התקשרויות וביצוע )

פעילות המבוצעת על ידי החברה:

ניהול שלב התכנון

אחריות כוללת לניהול תהליך התכנון . 

 • ניהול התהליך.
 • חיבור התהליך למסגרת לוח הזמנים של הפרויקט.
 • חיבור התהליך למסגרת התקציב של הפרויקט.
 • חיבור תהליך התכנון לתהליך קבלת ההחלטות ולבעלי העניין בפרויקט (היזם, מזמין, לקוח).

 

בחירת מתכננים ויועצים

ניהול שלב ההתקשרויות לביצוע

 • חשיבה אסטרטגית להתאמת שיטת ההתקשרות עם קבלן לנסיבות.
 • שיטות התקשרות עיקריות
  • השיטה המסורתיתB.B – Design Bid Build  (על בסיס כתבי כמויות או פאושלי).
  • ניהול בניה  - Construction Management
  • COST +.
  • תכנון ביצוע.
  •  P.F.I/B.O.T) P.P.P) שת"פ בין הסקטור הציבורי לסקטור  הפרטי.

 

ניהול המכרזים והמו"מ לביצוע

 • הכנת מסמכי מכרז לבחירת הקבלן כולל הכנת מודלים בשקלול מחיר/איכות .
 • הגדרת תנאי סף כאמצעי למיון מוקדם של מציעים .
 • ניהול המו"מ ושיפור הצעות המחיר

 

ניהול שלב הביצוע

 • תאום ביצוע- תאום בין המבצעים השונים ובינם לצוות התכנון.