DATA CENTER

DATA CENTER

התכנון משלב פתרונות טכנולוגיים מתקדמיםSTAE OF THE ART  המהווים גורם חסכון משמעותי בעלויות תפעול חדרי המחשב לאורך שנים ,ומבטיחים רמת שרידות גבוהה בהתאם לסטנדרטיים בינלאומיים מכון התקנים האמריקאי, ומכון תקנים הבריטי  Uptime Institute תוך הגדרת  רמות שרידות עד ל  4 Tier בהתאם לחיוניות המתקן.

תכנון כולל :

 • תוכנית העמדה של ארונות תקשורת /שרתים המשלב מיזוג אוויר ממוקד בין השורות ובחלל החדר. מיזוג ממוקד מאפשר התמודדות עם כל עומס, חיסכון באנרגיה חשמלית וניצול מיטבי של ההשקעה בתשתית. ישנן מגוון שיטות כגון קירור פנים-ארון, קירור חדר, קירור שורה ולכל אחת מאלו ואריציות שונות. כל פרויקט לגופו על פי הדרישות, הצרכים והאילוצים.
 • הפרדה מוחלטת של אוויר קר ואוויר חם באמצעות שימוש בפנלים עיוורים בארונות תקשורת/שרתים והפרדה בין המעבר הקר למעבר החם.
 • מודולאריות בתכנון תוך מדרוג ההשקעה לאורך שנים (pay as you grow) וחיסכון משמעותי ב TCO. מודולאריות מאפשרת גם שימוש אופטימאלי בטכנולוגיות מתקדמות ובמוצרים חדישים.
 • תכנון חדר שרתים עם צפיפות מחשוב גבוהה (high density) וחסכון בשטח רצפה נרחב ובעלויות לטווך ארוך. תוך יישום פתרונות  חדשניים  להתמודדות עם כבילה צפופה, תשתית חשמל ומיזוג אוויר לצפיפות גבוהה.
 • מדידת צריכת האנרגיה (PUE) ומידת השימוש בתשתיות באמצעות  חיישנים וכלי תוכנה מתקדמים מאפשרים קבלת החלטות ניהוליות מושכלות.
 • ניהול בזמן אמת באמצעות כלי תוכנה המאפשרים ניצול מיטבי של ההשקעה בתשתית, הצגת לוח מחוונים (Dashboard) בזמן אמיתי והעיקר: יכולת תגובה מהירה לשינויים.
 • בחירת השרתים גם על פי צריכת האנרגיה – עלות התפעול (בעיקר אנרגיה חשמלית) של שרת לאורך שלוש שנים גבוהה יותר מעלות השרת עצמו.
 • הסמכה מבצעית של חדרי שרתים הכוללת בחינה תחת עומס אמיתי של כל מערכות חדר השרתים: מיזוג אוויר, חשמל, יתירות ויעילות אנרגטית. הבדיקה היא באמצעות אמולטורים של חומרה, חיישנים מתקדמים ותוכנת בקרה ייעודית. ההסמכה המבצעית מורידה דרמטית את ההסתברות לתקלות תשתית ומגלה את כל הבעיות לפני הכנסת מערכות האמת של ה IT לחדר השרתים החדש כאשר כל המערכות עדיין באחריות וכל המתכננים והקבלנים עדיין זמינים.
 • הגדרת רמת היתירות הנדרשת וחישוב העלות הכוללת TCO ל 10 עד 15 שנים.
 • תכנון פלינום מתחת לרצפה צפה לצורך העברת צנרת מים /אחר כולל  תכנון פריסת רצפה צפה ועמידה בעומסים קונסטרוקטיביים .
 • תכנון לוח חשמל ייעודי  הכולל שדה חיוני מגובה אל פסק ,תכנון חשמל כח , תאורה ותעלות .
 • תכנון פסי צבירה כולל פריסת שקעי חשמל מודולריים מאפשרים ניידות ושינויים במערך פריסת ארונות השרתים/תקשורת .
 • תכנון מערכות אלקטרומכניות לפי תקן Uptime Institute עד ל .Tier 4
 • תכנון מערך צ'ילרים/ מעבים בגז , תכנון גנרטור ויחידות אל פסק .