VIDEO ANALYTICS

  Video Analytics

טכנולוגיות מתקדמות לניתוח וידאו בזמן אמת, המאפשרות זיהוי פנים, הכנת תיק תחקיר, זיהוי עצמים נייחים או ניידים בזמן אמת, זיהוי אלימות וכו' תוך מתן התראות בעת הצורך.

המערכת מסוגלת לזהות התנהגויות של אנשים מקטעי וידאו ולהתריע על אירועים חריגים כמו קטטות רחוב (למשל מכות במגרש חניה), מהומות וזריקת אבנים. מערכת חכמה כזו, הופכת את מצלמות האבטחה לכלי התראה בזמן אמת .הזיהוי מבוסס על תהליך של למידת מכונה: המערכת "צופה" במאות שעות של צילומי וידאו אותם המפתחים מזינים לתוכה, בהם נראים אירועים אלימים, ומזהה את הדפוסים שתחפש בצילומים עתידיים. "זה העתיד של עולם ניתוח הווידאו, הבנה של מה שכרגע מתרחש או עומד להתרחש לעומת אילו עצמים קיימם בתמונה. בשורה התחתונה אנחנו מסוגלים להוציא הרבה יותר מידע ותובנות מתוכן הווידאו בזמן אמת מכל חברה אחרת וכך לייצר תועלת החזר השקעה משמעותי ביותר ללקוח".

חברת אגיניקס מתמחה בתכנון Video Analytics  לגופים בטחוניים ומוסדות רפואיים כולל התאמה   לערים החכמות; אבטחה למתחמים גדולים, תשתיות קריטיות וארגונים; וכן תחום המודיעין והביטחון.