VIDEO CONFERENCE

Video Conference

פתרונות וידאו קונפרנס הם חלק ממערכי התכנון הניתנים על ידי החברה המאפשרים לארגונים לשפר את התקשורת בין עובדיהם ואת השירות הניתן ללקוחותיהם ,  וכל זאת באמצעות שיחות וידאו מכל מכשיר ובכל זמן על כל תשתיות  נפוצות בשוק כגון ZOOM ,WEBEX ,TEAM   וכו'. הפתרון משלב בין כל התקני הוידאו של המשתמש – טלפון וידאו שולחני, טלפון נייד, טאבלט, מערכות וידאו אישיות ומערכות Telepresence (טכנולוגיות המדמות אצל המשתמש את התחושה שהוא נמצא למעשה במקום אחר), היוצרים סביבה חדשה של תקשורת אישית מתקדמת וזמינה לצד חווית משתמש ייחודית ואיכותית.

היתרונות במעבר לעבודה עם וידיאו קונפרנס עצומים ומגלמים בתוכם מיידיות וזמינות , נוחות לעובד, חיזוק קשר בין סניפים, התעמקות והבנה , שמירה על סביבה ירוקה, ומעל לכל טומן בחובו הזדמנויות עיסקיות חדשות .

השגת היתרונות הנ"ל מחייב  תכנון נכון והתאמת הוידיאו קונפרנס לסביבה תוך התאמה  מערכתית למערכות הבניין הכוללות: שטח מתאים, אקוסטיקה, חשמל , תאורה ,מיזוג ומערכות מיתוג מתקדמות .