בדיקות חשמל

בדיקות חשמל

בדיקות חשמל נדרשות באופן תקופתי או לפני הפעלה ראשונית של מתקן החשמל. כמו-כן נדרש ע"פ החוק לבצע בדיקות תקופתיות למתקן החשמל במקרה ובוצע שינוי מהותי במתקן, הכולל החלפה/הוספה של ציוד. ויש לבצע בדיקות הפעלה חדשות טרם הפעלת המתקן מחדש ע"פ הוראות הפעלה ראשונית של מתקן חשמל.

ביצוע פעילות זו תתבצע אך ורק ע”י חשמלאי בודק, ישנם 3 סוגים של סוגי רישיון בודק אך מהנדס חשמל יכול להגיע לרמת ההסמכה הגבוהה ביותר הנקראת בודק סוג 3, הסמכה זו מתירה למהנדס לבדוק כל מתקן בכל רמת מתח ללא כל הגבלה.

את הבדיקה יש לבצע באמצעות ציוד ייעודיי לסוג הבדיקה ורמת המתח ועליו להיות מכוייל ובתוקף ע”י מעבדה מוסמכת פעם בשנה. הבדיקה נועדה לוודא את תקינות הציודים והכבילה במתקן לפני הפעלתו הראשונית, כדי לזהות כשלים אפשריים לפני מסירת המתקן ועל-מנת למנוע מצב של סכנה ו/או חוסר בטיחות למשתמשים ולמתקן. ישנם גורמים כמו חברות ביטוח לכיבוי אש אשר דורשים אישור תקינות תקופתי למתקן החשמל, וזאת על מנת להיות בטוחים כי מתקן החשמל בטיחותי למשתמש, לסביבה ועומד בכל החוקים והתקנות. את אופן הבדיקה יש לבצע בהתאם למפרטי והוראות יצרן הציוד, חוק החשמל ושימוש בציוד מגן ייעודיי בהתאם לרמת המתח וכו’.

מערך הבדיקות מבוצע בסטנדרט גבוה, מקיף וייחודי לכל מתקן ומתקן על-פי סוג השנאי המזין את המתקן, סוג גודל וכמות הלוחות במתקן, מיקומו והגדרתו. ציודי רשת:  מפסקי זרם, מנתקים, מבודדים, ממסרי הגנה ועוד. עולם החשמל מתפתח ומשתנה ואנחנו באגיניקס  הבודקים מקדישים את מרבית זמננו ללמידה ופיתוח יכולות בדיקה מתקדמות יותר ויותר על מנת לתת מענה מהיר,  מדויק, איכותי ובטיחותי עבורכם.

אגיניקס מבצעת בדיקות חשמל באמצעות מהנדסי חשמל בודקים ברמת סיווג  3  בכפוף להגדרות בחוק החשמל .”