מערכת אינטרקום וכריזה

מערכת אינטרקום וכריזה

החברה מתמחה בתכנון מערכות אינטרקום וכריזה והתאמתם לסביבה הנדרשת . התכנון מתבסס על מערכות מתקדמות בתחומי התקשורת מבוססות  VOIPוכולל :

תקשורת פנים ארגונית, כריזה שליטה ובקרה לשעת וחרום, תקשורת מבצעית לגופי בטחון, פתרונות תקשורת ייחודית לתעשייה, מערכות אינטרקום משולבות וידיאו,

פתרונות תקשורת מגוונים וייחודיים לחניוני רכב, בתי חולים, מתקני כליאה ומוסדות ציבור.

הפעלת מערכות תקשורת במוסדות רפואיים תוך כדי הגבלת גורמי סיכון וסיכוי להדבקה.בתקופה כזו, משבר הקורונה מעמיד אתגרים גדולים לבתי החולים ומרכזים רפואיים. טיפול בסינון מוקדם של חולים לפני כניסה למתחם, בקרת גישה וניהול מבקרים מתקדם ללא צורך במגע פיזי בין המבקרים לצוות, הפכו להיות נתיבים קריטיים לטובת המטרה המיוחלת – הגבלת וצמצום ההידבקות בנגיף למינימום. חולים היכולים להיסגר בחדר נקי או בחדרי בידוד ולתקשר עם הצוות מבלי להדביק אחרים, הינם כורח המציאות.